Sedert september is Annelies werkzaam als verpleegkundige in onze praktijk. Door het stijgend aantal consultaties en de tijd die sommige onderzoeken in beslag nemen, is een kwartier bij de huisarts soms onvoldoende. Een aantal onderzoeken, kan Annelies reeds uitvoeren waardoor er meer tijd vrijkomt voor het bespreken van resultaten. Op deze manier willen we de kwaliteit van de zorg behouden en verbeteren. Uw huisarts blijft bereikbaar en Annelies zal ook met ons overleggen omtrent uw zorg.
 

Waarvoor kunt u terecht bij Annelies:

  • Bloedafname
  • Wondzorg
  • Verwijderen hechtingen
  • Verwijderen oorproppen
  • Behandeling van wratjes
  • Toedienen van vaccinaties
  • Preoperatieve onderzoeken (zoals bloedafname en ECG) en invullen van uw patiëntenboekje: indien nodig wordt nog een tweede consult voorzien bij de huisarts op een ander tijdstip.

 

Een afspraak maken kan via de online agenda of het secretariaat. Een consult bij de verpleegkundige is momenteel kostenloos voor de patiënt.