Werking

 

Binnen onze praktijk staat de zorg voor de patiënt in zijn geheel centraal. Samen met u willen we als huisarts, verpleegkundige en praktijkmedewerker streven naar kwaliteitsvolle zorg. We willen het eerste aanspreekpunt zijn voor al uw gezondheidsproblemen, ondersteuning bieden bij chronische ziekten en zorg en preventie op uw maat helpen realiseren.

U kan vrij kiezen bij welke arts u een afspraak maakt (behalve bij dringende gevallen, tijdens de avonden en weekends). Om als praktijk maximaal beschikbaar te zijn en onze balans tussen werk en privé in evenwicht te houden, kiezen we ervoor om in een gemeenschappelijke praktijk te werken. Alle artsen hebben toegang tot de medische dossiers en we overleggen op regelmatige basis. Zo kan u bij de afwezigheid van uw vertrouwde arts deskundig verder geholpen worden in onze praktijk.

Eerstelijnshuis 8830 wil bijdragen aan de opleiding van toekomstige huisartsen. Vandaar dat in onze praktijk ook een huisarts in opleiding (HAIO) aanwezig zal zijn. Een huisarts in opleiding is afgestudeerd als arts en specialiseert zich gedurende 3 jaar verder in de huisartsgeneeskunde. Hij/zij zal, onder onze begeleiding, deelnemen aan alle facetten van het huisartsenwerk, namelijk consultaties, huisbezoeken en wachtdiensten. Er wordt dagelijks met de HAIO overlegd en op ieder moment kan deze het advies van één van de artsen inwinnen.

Om in te staan voor een kwaliteitsvolle zorg blijven we onszelf bijscholen. We doen dit door deel te nemen aan bijscholingen, door samen huisartsgeneeskundige onderwerpen te bespreken en door andere zorgverleners te betrekken in onze praktijk en ons overleg.

Patiëntenstop: Om de kwaliteit voor onze huidige patiënten te kunnen behouden, werd er besloten om voor onbepaalde tijd een patiëntenstop in te voeren. Het is dus helaas niet mogelijk om u als nieuwe patiënt bij de praktijk aan te melden.

 

Ons secretariaat is geopend van 7u45 tot 12u30 en van 13u tot 19u. 
Het secretariaat is bereikbaar op ons vast telefoonnummer: 051/226757 of via e-mail: secretariaat@eerstelijnshuis8830.be

Je kan daar terecht voor alle praktische zaken:
o    Plannen consultatie of huisbezoek.
o    Invullen of opvolgen medische formulieren.
o    Aanmaken nieuw medisch dossier.
o    …

Mogen we vragen om de middagpauze maximaal te respecteren en tussen 12u30 en 13u enkel te bellen bij dringende medische hulpvragen die niet kunnen wachten. 
 

 

 

Al onze raadplegingen zijn op afspraak. Zo beperken we de wachttijd voor u. Daarnaast laat dit ons toe om bepaalde zaken die meer tijd vragen beter te plannen (verzekeringsonderzoek, preoperatief nazicht, gesprekstherapie, technische ingrepen, longfunctieonderzoek). Uiteraard houden we steeds een paar plaatsen vrij voor acute oproepen. Het zal dus nooit ‘volgeboekt’ zijn als u belt.

Afspraken kunnen zowel telefonisch als online gemaakt worden. Na een éénmalige registratie op www.afspraken.be, kan u in alle rust een afspraak boeken op een voor u zo geschikt mogelijk moment.
 

 

We zorgen voor voldoende contactmomenten in de praktijk waar we best uitgerust zijn en u best kunnen helpen.

We voorzien huisbezoek voor
•    ernstig zieke patiënten
•    palliatieve patiënten
•    chronisch zorgbehoevende ouderen

Wenst u toch een huisbezoek, gelieve voor 10u00 te telefoneren en duidelijk het adres waar u verblijft te vermelden.
Dringend huisbezoek? Wij proberen via de telefoon de ernst in te schatten en in te spelen op de noden.
Voor levensbedreigende situaties: niet twijfelen... bel 112.

Voorschriften en hernieuwingen worden in principe alleen aan de patiënt op raadpleging gegeven. Uw arts geeft u voldoende voorschriften mee tot een volgende controle vereist is.

Uw dokter mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen u steeds geweigerd worden.
Het invullen van uitgebreide medische formulieren (verzekering, invaliditeit, …) vraagt meer tijd.

Gelieve dit te vermelden bij het maken van uw afspraak.
 

 

Tijdens de week vanaf 19u00 tot 8u00 en in het weekend kan u beroep doen de wachtdienst voor dringende problemen.
U kan deze bereiken op het nummer 051 24 50 50. 

Tijdens het weekend en op feestdagen kan u ook naar de huisartsenwachtpost gaan: vanaf 8 uur tot 20 uur is er permanentie door een huisarts! Vanaf 1 mei 2020 kan u enkel op afspraak een raadpleging maken, bel hiervoor het nummer 051 24 50 50.

Adres:
Huisartsenhuis
Hippoliet Spilleboutdreef 34, 8800 Roeselare (tegenover CC De Spil)
Op zaterdagen, zon- en feestdagen, van 8 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
 

 

 

Waarvoor kunt u bij de verpleegkundige terecht?

Bloednames:
- Algemeen bloedonderzoek, bij voorkeur nuchter
- Opvolgen stolling
- Opvolging chronische aandoeningen zoals suikerziekte, nierlijden, ijzertekorten…

Onderzoeken voor operatie:
- Bloedname
- Elektrocardiogram (EKG)

Wondzorg

Vaccinaties:
- Griepvaccinatie
- Reisvaccinaties
- Overlopen algemene vaccinaties

Algemeen preventief consult:
- Overlopen en zo nodig inplannen van alle preventieve onderzoeken, zoals het bepalen van het risico op hart- en vaataandoeningen of botontkalking, opsporen van onder andere darmkanker (stoelgangstest), borstkanker (mammografie), baarmoederhalskanker (uitstrijkje) …. volgens de geldende richtlijnen.

Alle onderzoeken worden steeds opgevolgd door een consultatie bij uw vaste arts waarbij de resultaten besproken worden. Vanzelfsprekend is ook de verpleegkundige gebonden aan het beroepsgeheim.

 Een consult bij de verpleegkundige is kostenloos voor de patiënt.